Επικοινωνία

Σεβόμαστε το απόρρητo σας 100%, έτσι ώστε οι πληροφορίες που παρέχετε να παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Παρόλα αυτά, ένα αντίγραφο του μηνύματός σας μπορεί να αποθηκευτεί στα αρχεία μας ως καταχώρηση της βάσης δεδομένων για αρχειακούς σκοπούς.