ΕΠΑΝ Ι

Η ΑΝ.ΔΙΑ ως Αναπτυξιακή Εταιρεία της Στερεάς Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την διαχείριση του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας" (ΕΠΑΝ) του Γ΄ΚΠΣ που ξεκίνησε το 2002. Στο διάστημα αυτό η ΑΝ.ΔΙΑ διαχειρίστηκε πάνω από 836 έργα συνολικού προϋπολογισμού 236.743.202,05 και για τα οποία πλήρωσε 65.570.134,35 επιχορηγήσεις στους δικαιούχους.