ΑΝ.ΔΙΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εκτελεί το Διαχειριστικό της Έργο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η αναθέτουσα Αρχή και το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, λειτουργεί ευέλικτα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Για τη διαχείριση του ΕΠΑΝΕΚ, αποτελεί έναν από τους έξι εταίρους μίας κεντρικής μονάδας ονομαζόμενη Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας). 

Εταίροι της ΑΝ.ΔΙΑ σήμερα είναι οι εξής:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

2. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

4. Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

5. Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6. Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

7. Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

8. Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

9. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΟΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ A.E

11. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η εταιρεία στελεχώνεται από μία ολιγομελή ομάδα επαγγελματιών με εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και ήθος. Κατά περίπτωση δε, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, αποδεδειγμένης εμπειρίας και καταξίωσης.